Skip to main content
Search Jobs

Junior KAM Dagligvare

Norway HQ, Norway Commercial: Field Sales 24/05/2023 87788


Vi har nå en spennende mulighet for deg som ønsker å ta steget inn i en KAM-rolle innenfor Home & KBS -teamet vårt. Vi søker en kollega som kan fylle en permanent rolle som Manager National & Key Accounts Home (Dagligvare) Vi søker deg som ønsker å lære og utvikle deg hos verdens sterkeste merkevare Coca-Cola. Du vil få en spennende og variert hverdag med en bratt læringskurve og påvirkningskraft. 

Rollen er en sentral del av et solid og fremoverlent KAM-team. Rollen er sentral i å understøtte arbeidet som gjøres opp mot en av våre store dagligvarekunder og du vil også få mindre prosjektlederoppgaver.
 
Coca-Cola Europacific Partners har som mål å utvikle de beste talentene innenfor strategisk salg, og i tillegg bygge opp kompetanse og ferdigheter for andre spennende muligheter i organisasjonen – både nasjonalt og internasjonalt. Stillingen rapporterer til Associate Director som har KAM ansvaret for den aktuelle dagligvarekunden.

 

Stillingens ansvarsområder:
Du vil bistå KAM i arbeidet mot COOP. Dette innebærer arbeidsoppgaver som blant annet:
•    Tallanalyse
•    Rapportering av nøkkeltall
•    Kontinuerlig innleggelse og oppdatering av kundeavtaler i IT-systemer
•    Kampanjeevaluering og analyse
•    Bidra inn i forhandlingsarbeid 
•    Ha inngående kjennskap til våre produkter og prosesser
•    Jobbe tett sammen med mennesker som har et felles mål om å selge
•    Samarbeid med det operasjonelle salgsteamet, logistikk-  og markedsavdelingen i vår organisasjon


Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
•    Høyere utdanning innen økonomi, markedsføring el., gjerne på masternivå
•    Erfaring fra salg og forhandling innen FMCG er ønskelig
•    Forståelse for suksesskriterier i arbeidet med strategiske viktige kunder
•    Analytisk 
•    Strukturert 
•    Gode Excel ferdigheter 
•    God tekning forståelse av IT systemer
•    Sterk relasjonsbygger 
•    Kommuniserer tydelig
•    Like forhandlinger og naturlig friksjon 
•    Selvgående, proaktiv og tar eierskap
•    Ønske om egen utvikling og resultatorientert 

 

Vi tilbyr:
•    Variert og lærerik stilling
•    Konkurransedyktige betingelser
•    Unike karrieremuligheter både nasjonalt og internasjonalt
•    Sterk faglig kommersielt miljø med kultur for å gjøre hverandre gode
•    Gode nettverksmuligheter
 
Hvis denne stillingen kan være noe for deg, så håper vi at du søker innen 7. juni.2023.
Ønsket oppstart 1. august 2023.
Har du noen spørsmål, ta kontakt med Mikkel Storm, Associate Director, (mstorm@ccep.com) eller 99158989

 

Bærekraft: 
Som en av verdens ledende merkevarer har Coca-Cola et stort ansvar for å bidra til en bærekraftig fremtid. Bærekraft er derfor en integrert del av vår strategi. Vår handlingsplan for bærekraft, This is Forward, handler om helse, emballasje, mangfold, vann, klimaavtrykk og samarbeid. Vi har satt ambisiøse mål og vil bruke styrken i merkevaren til å skape endring. 
 
Inkludering og mangfold: 
Coca-Cola jobber kontinuerlig med å skape et arbeidsmiljø som utnytter de individuelle ulikhetene hos våre medarbeidere. Vi ønsker å tiltrekke oss, utvikle og beholde talenter av alle kjønn, aldre, funksjonsnivå, utdanningsbakgrunn, nasjonalitet, legning og personlighet med mer. Vi vet at mangfold driver innovasjon, endring, kreativitet og lønnsomhet. Derfor vil vi legge til rette for at alle våre medarbeidere kan være seg selv gjennom hele ansettelsesforholdet. Alle er velkomne til Coca-Cola! 
You may join for the brand, but you stay for the people! 

Apply